مانیفستِ جُنبشِ «ماهیتِ زمان»

مانیفستِ جنبشِ «ماهیتِ زمان»

Манифест движения «Суть времени» на персидском языке

سرگی کورگینیان Сергей Ервандович Кургинян


виртуальный клуб «Суть времени»

 Центр Кургиняна

http://www.kurginyan.ru/

 


Dr. Spartak, Mohammed Salem

email: salemspartak@hotmail.de

Tel.: 0049/ (0) 40/ 807 96 333


Address:

Dr.Spartak, M.S.

Spliedtring 45

D-22119 Hamburg

 وزن شعـر و ترانه

آموزگار داکتر محمد سالم اسپارتک

     Dr. Mohammed Salem Spartak

 درس دهم

درس نهم

سلسلۀ اول

درس هشتم

انجمن وزن شعر و ترانه

شیوۀ نوین ساختن وزن شعر و ترانه

36 سلسله برای ساختن وزن

درس هفتم

بررسی یک وزن دیگر

تقطیع غزل حافظ       ای بادشۀ خوبان    

و همچنان تقطیع

شعر زیبای     عصیان حوا

  

  از مریم زبیر عاکفی

 

 

پیاده آمده بودم‌، پیاده خواهم رفت

تقطیع مفصل سرودۀ مشهور

محمد کاظم کاظمی

از سلسلۀ درسهای انجمن وزن شعـر و ترانه

 

 

روش املای زبان دری پذیرفتۀ

 

 انجمن نویسنده گان افغانستان

 

 

درس هفتم

 

 

درس ششم

 


Free Hit Counter
Free Hit Counter

سر از 27 ماه می 2011

آدرس انجمن «وزن شعر و ترانه»  در فیس بوک Facebook چنین است :

اگر خواسته باشید که دربارۀ درسهای انجمن «وزن شعر و ترانه» به صورت اتوماتیک اطلاع حاصل کنید، عضو انجمن فیس بوکی «وزن شعر و ترانه»  شوید.

 
 

حروف زيبای فارسی را دونلود (Download) کنيد

درسهای وزن شعـر و ترانه
درس پنجم

وزنِ پیچیدۀ سرودۀ موش و گربۀ عبید زاکانی

6
درس چهارم 5

مواد کمکی برای دوست داران انجمن «وزن شعر و ترانه» در فیس بوک

این فایل ورد داکومنت (Word document) را داونلود کنید و با استفاده از آن به وزن دلخواه تان شعر بگویید و یا شعر مورد نظر تان را تقطیع کنید.

الف
درس سوم 4
درس دوم 3
درس اول       بخش دوم 2
درس اول       بخش اول 1
  • b.
  • برخی مطالب خارج از برنامۀ وزن شعر و ترانه

    تکه یی از منگنه

    جنهای کافر

    قدیر حبیب